Concept of healthy vegan food

Diett; Vegan

Hva er vegan? Veganisme er en livsstil som ekskluderer alle animalske produkter og forsøker å begrense utnyttelsen av dyr så mye som mulig. En veganer avstår altså ikke bare fra å spise eller drikke animalske produkter, slik vegetarianere gjør, (med visse unntak), men selv det å holde kjæledyr eller ri på en hest strider mot en veganers overbevisning. Hvilke fordeler kan en vegansk...