Pasientinformasjon LDNArtikkelen er ment å være til hjelp for pasienter og helsepersonell for å gjøre dem i stand til å ta et informert valg om LDN-behandling. Den erstatter ikke behovet for klinisk involvering av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

Nettstedet henviser til avsnittet «Medical disclaimer» under Disclosures & Disclaimers for ytterligere opplysninger.

Verken LDN Research Trust eller nettstedet vil støtte pasienter som tilegner seg LDN uten resept.

Nettstedet har ingen økonomiske bindinger til verken legemiddelprodusenter, apotek eller LDN Research Trust, og har heller ingen annen form for kompensasjon fra noen av disse.


Informasjonen i denne artikkelen er basert på de siste oppdaterte retningslinjer og informasjon fra LDN Research Trust, og er oversatt og tilrettelagt til norsk av Terje Storm Unhjem, som er registrert frivillig representant for LDN Research Trust i Norge.

LDN Research Trust er en britiskregistrert veldedighetsorganisasjon, grunnlagt i 2004, med det primære formålet å fremme forskning om ulisensiert bruk av Naltrekson i lav dose, i behandling av flere tilstander og sykdommer.  Naltrekson i lav dose blir referert til som LDN (Lav Dose Naltrekson).


Hva er Naltrekson ?

Naltrekson har vanligvis blitt brukt i daglige doser på 50-300 mg siden det ble lisensiert første gang i 1984. Naltrekson har blitt brukt i lavere doser for å behandle flere sykdommer siden 1988.

Naltrekson regnes som «standard dose» når det gis i daglige mengder på 25 mg eller mer og lav dose når den daglige dosen er mindre enn eller lik 4,5 mg.

Når den er foreskrevet i standard dose, virker Naltrekson først og fremst for å blokkere opiatreseptorer og brukes som sådan hovedsakelig i forbindelse med avhengighet.

Når det brukes i lav dose, er det nå bredt anerkjent å fungere som en immunmodulator. Flere fase I og II studier har vist at LDN som et terapeutisk middel er effektivt .

Virkningsmekanisme 

Når den brukes i lavere dose har den immunmodulerende, opiatblokkerende og anti-tumor effekt. Flere fase I- og II-studier har dokumentert slik effekt.

LDN forbedrer immunsystemresponser

 • LDN fremmer en økning i produksjonen av endorfiner, noe som bør føre til reduksjon av smertefulle symptomer og økt følelse av velvære
 • Økte nivåer av endorfiner som følge av bruk av LDN bør forventes å stimulere immunforsvaret, noe som fremmer en økning i antall T-lymfocytter. Denne effekten ble først dokumentert av Dr. Bihari i New York. Denne økningen i T-celletall gjenoppretter tilsynelatende en mer normal balanse av T-cellene. Effektene av sykdomsprosessen er betydelig redusert. 
 • LDN kan også virke direkte på disse immuncellene ved å stimulere eller gjenopprette normale immunfunksjoner.

Kreft

 • Intermitterende dosering med LDN forårsaker økt celledød i visse kreftformer, og øker cellefølsomheten for cellegiftmidler. 
 • Visse celletyper behandlet med LDN regulerer opp gener som er ansvarlige for celledød. (BAD og BIK1)
 • Enkelte tumorceller forbehandlet med intermitterende LDN-dosering er langt mer sannsynlig å bli drept av cellegiftmedisiner.
 • LDN ser ut til å ha en direkte cytotoksisk effekt på kreftceller, via en P13-kinase, cyclin P21 og nedstrøms G-Protein-koblede reseptorveier.

Opiatblokkade for kortere periode (4-6 timer)

 • Naltrekson molekylet binder seg til opiatreseptorer. 
 • Forårsaker en rebound-økning av endorfinfrigjøring. 
 • Øker følsomheten til eksisterende opiat- / endorfinreseptorer.
 • Etter LDN-behandling dannes det flere opiatreseptorer, noe som øker fangsten av endorfiner. 

Hvilke sykdommer/tilstander blir behandlet med LDN?

Tilstander som LDN kan være til hjelp med er listet opp under kategoriene som er listet nedenfor.

www.ldnresearchtrust.org/conditions ligger det intervjuer, presentasjoner og forskningsmateriale som dekker en rekke av tilstandene på listen. 

Denne listen er ikke nødvendigvis uttømmende,  www.ldnresearchtrust.org/conditions oppdateres kontinuerlig.

Dermatologiske sykdommerAlopecia areata, Alopecia universalis, Amyopatisk dermatomyositt, Anti-synthetase syndrom, Atopisk allergi, Atopisk dermatitt, Autoimmun progesteron dermatitt, Autoimmun trombocytopenisk purpura, Autoimmun urticaria, Becets syndrom, Blau syndrom, Bullous pemfigoid, Cicatricial pemfigoid, Kutan leukocytoclastisk angitt, Darier sykdom, Dego’s sykdom (trombotisk vaskulopati), Dercum’s sykdom, Dermatitis herpetiformis, Dermatomyositt, Diffus kutan systemisk sklerose, Discoid lupus erythematosus, Eksem, Epidermolysis bullosa acquisita, Erythema nodosum, Erythrodermic Psoriasis, Essensiell blandet kryoglobulinemi, Hailey, Henoch-Schonlein purpura, Herpes gestationis, Kawasaki’s sykdom, Lichen planus, Lichen sclerosus, Lineær IgA sykdom, Majeed syndrom, Mikroskopisk polyangitt, Morphea Mucha-Habermann sykdom, Parry Romberg syndrom, Pemphigus Pemphigus vulgaris, POEMS syndrom, Psoriasis, Pyoderma gangrenosum, Schnitzler syndrom
Endokrine sykdommerAddisons sykdom, Autoimmun polyendokrin syndrom, Cushings syndrom, Diabetes mellitus type 1 & 2, Graves’ sykdom, Hashimoto’s, Hypoglykemi, Hypopituitær eller sekundær binyresvikt, Hypotalamisk dysfunksjon, Hypotyreose, Ord’s thyroiditis, POEMS syndrom, Schmidt syndrom, Tyreoiditt
Gastrointestinale sykdommerAutoimmun hepatitt, Autoimmun enteropati, Autoimmun pankreatitt, Cøliaki, Churg-Strauss syndrom, Crohns, Eosinofil gastroenteritt, Gastritt, Gastrointestinal pemfigoid, Inflammatorisk tarmsykdom (IBS), Lupoid hepatitt, Ikke-alkoholisk steatohepatitt (NASH), Mesenterisk pannikulitt, POEMS syndrom, Polyarteritis nodosa, Primær gallesirrhose, Primær skleroserende kolangitt, Pyoderma gangrenosum, SIBO, Schnitzler syndrom, Ulcerøs kolitt.
Hematologiske sykdommer/ BeinmargssykdommerAgammaglobulinemia, Antifosfolipidsyndrom, Autoimmun aplastisk anemi, Autoimmun hemolytisk anemi, Autoimmun lymfoproliferativt syndrom, Castleman’s sykdom – lymfeknute hyperplasi, Kald agglutininsykdom (CAD), Evan’s syndrom, Majeed syndrom, Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH), Pernisiøs anemi, Pure red cell aplasia, Pyoderma gangrenosum
HjertesykdommerAutoimmun kardiomyopati, Dresslers syndrom, Kawasakis sykdom, Polyarteritis nodosa, Pyoderma gangrenosum, Subakutt bakteriell endokarditt (SBE)
Immunologiske sykdommerVanlig variabel immunsvikt, Epstein Barr Virus, MCAS (mastcelleaktiveringssyndrom), Pernisiøs anemi, Vitiligo
KreftAdenoid cystisk karsinom, Blærekreft, Brystkreft, Karsinoid Tykk- og endetarmskreft, Kolangiokarsinom, Tykktarmskreft, Spiserørskreft, Glioblastom, Gliom, Hepatoblastoma, Leverkreft, Lungekreft(NSCLC), Lymfocytisk leukemi (kronisk), Lymfom (Hodgkins og Non-Hodgkins), Ondartet melanom, Multippelt myelom, Neuroblastom, Eggstokkreft, Bukspyttkjertelkreft, Parotis karsinom, Prostatakreft (ubehandlet), Nyrecellekarsinom, Strupekreft, Livmorkreft
Kronisk smerteKompleks regionalt smertesyndrom / RSD, Diabetisk nevropati
KvinnesykdommerEndometriose, Infertilitet/Fertilitet*, PMS (premenstruelt syndrom), Polycystisk ovariesyndrom (PCOS), Tilbakevendende vaginitt, Redusert ovarial reserve (Lav AMH), Vulvodynia, Smertefulle perioder (dysmenoré)
LeversykdommerHepatitt C
LungesykdommerAnti-synthetase syndrom, Astma Churg-Strauss syndrom, Emfysem, Fibrosing alveolitis, Goodpasture’s syndrom, Idiopatisk lungefibrose, POEMS syndrom, Sarkoidose
Nevrologiske sykdommerAkutt spredt encefalomyelitt, Akutt hemorragisk leukoencefalitt, Amyotrofisk lateral sklerose, Anti-mag IgM perifer nevropati, Autoimmun perifer nevropati, Bickerstaff’s encefalitt, Charcot Marie Tooth syndrom, Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati, Kraniell arteritt, Guillain-Barré syndrom, Hashimoto’s encefalitt, Idiopatisk inflammatoriske demyeliniserende sykdommer, Inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati, Lambert-Eaton myasthenic syndrom, Miller-Fisher syndrom, Multippel sklerose(MS), Myalgisk encefalomyelitt, Myasthenia gravis, Neuromyelitis optica, Nevromyotoni, Opsoclonus myoclonus syndrom, PANDAS (Pediatriske autoimmune nevropsykiatriske lidelser assosiert med Streptococcal infeksjoner), Paraneoplastisk cerebellær degenerasjon, Parkinson’s sykdom, Parry Romberg syndrom, Parsonage-Turner syndrom, Perivenous encefalomyelitt, POEMS syndrom, Polyarteritis nodosa, Progressiv inflammatorisk nevropati, Rasmussen’s encefalitt, Restless leg syndrom, Stiff person syndrom, Susac’s syndrom, Sydenham chorea, Tolosa-Hunt syndrom, Tverrgående myelitt
Nyre- og urologiske sykdommerAnti-GBM / TBM nefritis, Autoimmun renal nevropati, Berger’s sykdom – IgA nefropati, Glomerulonefritt, Goodpasture’s syndrom, IgA nefropati, Interstitiell blærekatarr, Mikroskopisk polyangitt, Paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH), POEMS syndrom
Okulære sykdommerAutoimmun uveitt, Balosykdom / Balo konsentrisk sklerose, Blau syndrom, Cogan syndrom, Kawasaki’s, Miller-Fisher syndrom, Neuromyelitis optica, Okulær cikatricial pemfigoid, Opsoclonus myoclonus syndrom, Parry Romberg syndrom, Pars planitt, POEMS syndrom, Skleritt, Susac’s syndrom, Sweet’s syndrom, Sympatisk oftalmia, Tolosa-Hunt syndrom, Vasculitis vitiligo
Pediatriske lidelserAddison’s, Autisme, Cøliaki, Crohn’s, Juvenil dermatomyositis, Juvenil idiopatisk revmatoid artritt, Lupus, Multippel sklerose (MS), PANDAS (Pediatrisk autoimmun nevropsykiatrisk sykdom assosiert med Strep-infeksjon), Sklerodermi, Diabetes Mellitus Type 1, Ulcerøs kolitt
Psykologiske lidelserAngst, Depersonalisering / Derealiseringsforstyrrelse (men ikke DID), Generell angstlidelse (GAD), Obsessive Compulsive Disorder (OCD), Panikklidelse, Fødselsdepresjon, Premenstruell dysforisk lidelse, Sosial angst/Fobi, Trichotillomania, Depresjon, Dissosiativ lidelse, Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
Revmatologiske og autoimmune lidelserBekhterevs sykdom, Anti-synthetase syndrom, Kronisk utmattelsessyndrom (CFS), Kronisk tilbakevendende multifokal osteomyelitt, Komplement mangel på komponent 2 – økt risiko for lupus, CREST-syndrom, Ehlers-Danlos syndrom, Entesitt-relatert leddgikt, Eosinofil fascitt, Fibrodysplasia ossificans progressive, Fibromyalgi, Inklusjonslegememyositt (IBM), Juvenil idiopatisk leddgikt, Juvenil revmatoid artritt (Still’s), Lupus erythematosus, Majeed syndrom, Blandet bindevevssykdom, Morphea Myositis, Palindromisk revmatisme, Polymyalgia reumatica, Polymyositt, Psoriasisartritt, Raynaud fenomen, Reiter’s syndrom, Tilbakefallende polychondritis, Retroperitoneal fibrose, Leddgikt, Revmatisk feber, Sarkoidose, Schnitzler syndrom, Sklerodermi, Seropositiv leddgikt, Sjögren’s syndrom, Spondylitt, Spondyloartropati, Udifferensiert bindevevssykdom, Udifferensiert spondyloartropati
Smittsomme sykdommerKomplement mangel på komponent 2 – økt risiko for infeksjoner, HIV, Hypogammaglobulinemia, Lyme, PANDAS (Pediatriske autoimmune nevropsykiatriske lidelser assosiert med Streptococcal infeksjoner), Sydenham chorea
SøvnforstyrrelserSøvnproblemer
VaskulittBlau syndrom, Churg-Strauss syndrom, Essensiell blandet kryoglobulinemi, Kawasaki’s, Leukocytoclastic vasculitis, Polyarteritis nodosa, Takayasu’s artritt, Temporal artritt (også kjent som «gigantisk celleartritt»)
Øre, nese, bihule, halsAutoimmun indre øre sykdom, Churg-Strauss syndrom, Cogan syndrom, Ménière’s sykdom, Susac’s syndrom
Bruk av LDN for behandling av dyrPOTS (posturalt takykardi), Traumatisk hjerneskade (TBI)

*Infertilitet/Fertilitet (basert på forskning fra Dr. Phil Boyle, som er direktør for Neo Fertility i Dublin, Irland og President for International Institute for Restorative Reproductive Medicine)

Hvordan får du tilgang til LDN ?   

LDN er et reseptpliktig legemiddel, og må derfor skrives ut av lege eller annet helsepersonell med rett til å skrive ut resepter.

Ikke alle leger er klar over LDN og dens potensielle fordel, og mange er tilbakeholdne til å foreskrive LDN. Det hjelper å ha en lege som  har kunnskap til LDN, og som jobber med deg.

Fra reseptregisteret vet vi nå at 71% av norske fastleger skriver ut resept og vi hører stadig om at LDN også begynner å etablere seg som behandling ved norske sykehus.

LDN er vanligvis ikke dekket av folketrygdens blå resept ordning, men LDN er et rimelig legemiddel (en normal dagsdose koster ca Kr 7,-), og kan hentes ut på vanlig hvit resept på ditt lokale apotek.

Hvordan brukes LDN ?

LDN leveres dessverre uten pakningsvedlegg i Norge, les derfor denne informasjonen før du bruker dette legemidlet. Den inkluderer informasjon som kan være spesielt viktig for deg. 

Be apoteket eller legen din om mer råd om LDN, hvis du trenger det. Dersom du trenger ytterligere råd, eller legen din ikke er oppdatert på LDN, ta gjerne kontakt med undertegnede, så vil jeg svare, eller hjelpe deg å finne svar.

I hvilken form leveres LDN?

LDN leveres kun i tablettform (3 mg) i Norge pr dags dato. (Produseres av Kragerø Tablettproduksjon)

Et alternativ til LDN-tabletter er  normaldose naltreksonpreparater på registreringsfritak. Du må da selv løse opp tablettene i vann og dosere ved hjelp av sprøyte. Dette er også et alternativ for pasienter med svelgevansker, eller som ikke opplever noen fordeler ved inntak av tabletter.

Flytende formuleringer, som sublinguale LDN-dråper, absorberes direkte gjennom munnslimhinnen. Dette muliggjør raskere opptak og kan redusere GI-bivirkninger. Flytende LDN oppløsning gir også ytterligere muligheter for mer spesifikk dosering enn hva tilfellet er med tabletter.

Preparatet Naltrekson Vitaflo (50 mg) har markedsføringstillatelse i Sverige, og resept på dette fra norsk lege vil kunne ekspederes på svenske apoteker. 

Kontakt legen din før du bruker dette legemidlet hvis du for øyeblikket tar langvirkende opiatmedisiner som kodein, tramadol, morfin, fentanyl eller oksykodon. Ikke bruk dette legemidlet hvis du er gravid eller ammer uten å informere legen din.

 • Doseringsalternativer for LDN – For mange tilstander vil legen din vanligvis starte behandlingen med en lav dose og øke gradvis over en periode på noen uker, til du er stabil på måldosen («Go-Low, Go-Slow»). Startdose kan variere fra 0,5 mg til 1,5 mg og økes opp til 4,5 mg, som er den maksimale dosen for lav dosering Naltrekson – selv om du kan ha en lavere måldose i henhold til leverandørens instruksjoner.
 • LDN-dosering for pasienter med kroniske smertetilstander starter med en ultra-lav dose, med to daglige doser, 4-6 timer før og etter bruk av korttidsvirkende opioidmedisiner.
 • For kreftpasienter bør 4,5 mg dose, eller måldosen, være stabil i 7 dager før du starter en «av / på-syklus.» En «på / av-syklus» består av 3 dager på og 3 dager av LDN kontinuerlig, som vanligvis er den mest passende kreftdoseringen, selv om leverandøren din kan justere doseringen etter behov. Hos kreftpasienter ser det ut til å styrke antitumoreffekten ved å kombinere med en cannabinoid (CBD) eller Sativex (THC / CBD) på 3 dager. De 3 fridagene skal inntreffe rett før cellegiftbehandling. Ingen cellegiftmidler er for øyeblikket kontraindisert, under forutsetning av at standardtester er utført, men LDN bør ikke tas under behandling med immunkontrollhemmere (f.eks. Opdivo eller Keytruda – PD1-hemmer)

Oppbevaring av medisinen

LDN væske skal oppbevares i kjøleskapet i maks 30 dager. Kapsler/tabletter kan oppbevares ved romtemperatur i sin opprinnelige beholder i opptil 6 måneder. Produsenten av LDN vil merke pakningen med utløpsdato. 

Piratprodukter

Du bør ikke skaffe deg LDN via andre leverandører enn via resept fra legen og et godkjent apotek. LDN er et legemiddel som dessverre er utsatt for mye forfalskning over hele verden, og det er ikke trygt å kjøpe det fra nettsteder som er villige til å selge det til deg uten resept – det er sannsynligvis falskt og kan til og med være direkte farlig , og det er selvsagt ulovlig.

Mulige bivirkninger

LDN tolereres godt hos de fleste pasienter. Imidlertid bør man passe på å øke dosen sakte etter oppstart for å unngå bivirkninger.

Vanlige:

 • Søvnforstyrrelser
 • Mild hodepine
 • Mild rastløshet
 • Kvalme / Lettere fordøyelsesproblemer – Kan omgås ved å løse opp LDN i vann før inntak. 
 • Hashimoto’s pasienter må være oppmerksom på fare for hypertyreose.


Sjeldne:

 • Influensalignende symptomer (CFS/ME)
 • Utslett
 • Herxheimer reaksjon/økning i symptomer (feber)
 • Svimmelhet
 • Økt fatigue eller spastisitet (Parkinson’s)

Disse bivirkningene oppleves vanligvis bare i den innledende fasen og kan stoppes ved å halvere dosen i 2-3 dager og deretter fortsette med titrering (økning) igjen. Halveringstiden for LDN er omtrent 4-6 timer. Rapporter eventuelle bivirkninger til legen din.


Kilder og referanser;

Besøk https://www.ldnresearchtrust.org/ldn-clinical-trials for oppdaterte kliniske studier og referanser –

1. Brown N, Panksepp J. Low-dose naltrexone for disease prevention and quality of life. Med Hypotheses. 2009;72:333-337. doi:10.1016/j.mehy.2008.06.048. 

2. Zagon IS, McLaughlin PJ. Naltrexone modulates tumor response in mice with neuroblastoma. Science. 1983;221:671-673. doi:10.1126/science.6867737. 

3. Zagon IS, McLaughlin PJ. Naltrexone modulates body and brain development in rats: a role for endogenous opioid systems in growth. Life Sci. 1984;35:2057-2064. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi? cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=6092812. 

4. Bihari B, Ottomanelli GA, Drury F, Ragone VP. T-cell subsets and treatment response in AIDS. AIDS Res. 1986;2(4):263-266. 

5. Bihari B, Finvola DM, Ragone VP, Ottomanelli GA, Buimovici-klein E. Low Dose Naltrexone in the Treatment of Acquired Immune Deficiency Syndrome. 1988; (June). 

6. ClinicalTrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/results? term=low+dose+naltrexone&Search=Search. Accessed January 1, 2015. 

7. Donahue MJ. Low-Dose Naltrexone (LDN). 1995;(4). 

8. Sajben N. LDN World Database. 2011. http://painsandiego.com/2011/01/19/ldnworld-database/. Accessed February 23, 2015. 

9. LDNScience – How Does LDN Work? http://www.ldnscience.org/low-dosenaltrexone/how-does-ldn-work. Accessed February 23, 2015. 

10. Grossman T. Low Dose Naltrexone (LDN) Lecture. 2014:1-10. 

11. The Low Dose Naltrexone Homepage. http://www.lowdosenaltrexone.org/ #Are_there_any_side_effects. Accessed February 25, 2015. 


Skrevet av Dr. Sarah Zielsdorf og hennes team ved “Motivated Medicine”

Oversatt og tilrettelagt til norsk av LDN Research Trust ved Terje Storm Unhjem

©2019-2020 LDN Research Trust/Terje Storm Unhjem