Hvordan lage LDN selv

Artikkelen er ment å være til hjelp for pasienter og helsepersonell for å gjøre dem i stand til å ta et informert valg om LDN-behandling. Den erstatter ikke behovet for klinisk involvering av lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Nettstedet henviser til avsnittet «Medical disclaimer» under Disclosures & Disclaimers for ytterligere opplysninger. Nettstedet har ingen...
Concept of healthy vegan food

Diett; Vegan

Hva er vegan? Veganisme er en livsstil som ekskluderer alle animalske produkter og forsøker å begrense utnyttelsen av dyr så mye som mulig. En veganer avstår altså ikke bare fra å spise eller drikke animalske produkter, slik vegetarianere gjør, (med visse unntak), men selv det å holde kjæledyr eller ri på en hest strider mot en veganers overbevisning. Hvilke fordeler kan en vegansk...

Informasjon om LDN for helsepersonell

Artikkelen er ment å være til hjelp for pasienter og helsepersonell for å gjøre dem i stand til å ta et informert valg om LDN-behandling. Den erstatter ikke behovet for klinisk involvering av lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Nettstedet henviser til avsnittet «Medical disclaimer» under Disclosures & Disclaimers for ytterligere opplysninger. Verken LDN Research...

Doseringsinformasjon LDN

Artikkelen er ment å være til hjelp for pasienter og helsepersonell for å gjøre dem i stand til å ta et informert valg om LDN-behandling. Den erstatter ikke behovet for klinisk involvering av lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Nettstedet henviser til avsnittet "Medical disclaimer" under Disclosures & Disclaimers for ytterligere opplysninger. Verken LDN Research Trust eller...

Pasientinformasjon LDN

Artikkelen er ment å være til hjelp for pasienter og helsepersonell for å gjøre dem i stand til å ta et informert valg om LDN-behandling. Den erstatter ikke behovet for klinisk involvering av lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Nettstedet henviser til avsnittet «Medical disclaimer» under Disclosures & Disclaimers for ytterligere opplysninger. Verken LDN Research...